Neoen skriver tioårigt elköpsavtal med Coveris för Storbrännkullen vindpark

Neoen har skrivit ett tioårigt elkösavtal med förpackningsföretaget Coveris om försäljning av el från vindparken Storbrännkullen. Under det tioåriga elköpsavtalet kommer förpackningsföretaget köpa över 60 procent av den gröna elektriciteten som produceras från Storbrännkullen samt ursprungsgarantierna för elen. Avtalet är delvis kopplat till marknadspriser. 

Läs mer om projektet och elköpsavtalet under “Dokument”