Minskar klimatpåverkan

Storbrännkullen kommer bidra med grön el under de kommande 30 åren

Varför Storbrännkullen behövs

Projekt inom förnybar energi, såsom Storbrännkullen, snabbar på utbyggnaden av billig och grön el i Sverige

Elproduktionen motsvarar 30 000 bostäders årsförbrukning

Inga växthusgasutsläpp

Renare luft