Byggnationens framsteg under vintern

Byggnationsarbeten vid Storbrännkullens vind park har framskridit planenligt, främst tack vare en framgånsrik projektplanering i kombination med gynnsamma väderförhållanden. Vår huvudentreprenör SIC kommer att färdigställa samtliga fundament, kranplan och vägarbeten före årsskiftet. I januari påbörjas kabelläggning samt byggnationsarbeten vid elstationen. Dessa arbetsskéden kommer att fortgå under vintern och vårvintern och beräknas vara klara under sommaren.

Vi är fortsättningvis nöjda med att byggstället klarat sig utan olyckor och för tillfället jobbar  cirka 20 personer på bygget. Vi jobbar ännu under vecka 51 för att sedan gå på ett välförtjänt jullov.

Vi önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år