Byggnationsarbeten framskrider enligt plan

Byggnationsarbeten för Storbrännkullen påbörjades i juli med skogsröjning. I augusti påbörjade vår huvudentrepenör SIC väg- och kranplansbygge. Andra entrepenörer som hittills är aktiva i projektet förutom SIC är Ottossons Åkeri AB, Stens Bergsborrning, Tyréns AB, SCA, Østermarks, Swerock och Ramboll. Ramboll har uppdrag som ägarens ingenjör och har en heltidsnärvaro  i form av Ingemar Olsson. 

Vägarna är i nuläget nästan färdigställda och för tillfället byggs bultkorgar av ett team medan övriga arbetar med förberedelser innan gjutning. 

Neoen är mycket tillfreds med att byggstället hittils har klarat sig utan olyckor och kraftigt regn vilket underlättat byggnationen. För tillfället jobbar  cirka 25 personer på bygget.

Vårt byggplatskontor ligger intill Ögonfägnadens servicebyggnad.