Neoen inleder byggnation av sin första anläggning i Sverige, vindparken Storbrännkullen

Neoen har börjat bygga sin vindpark Storbrännkullen i Jämtlands och Västernorrlands län. Med en kapacitet på 57,4 MW ska parken tas i drift i slutet av 2023. Den årliga elproduktionen kommer motsvara förbrukningen av 30 000 bostäder. Storbrännkullen är Neoens första projekt för vilket byggnation påbörjas i Sverige, där bolaget har utvecklat en stor projektportfölj under de senaste två åren.