informationsmöte om pågående byggnation av vindkraftsparken Storbrännkullen

Neoen bjuder in till informationsmöte för att berätta om hur pågående byggnation av vindkraftsparken Storbrännkullen fortskrider. Vi informerar om kommande byggetapper och påverkan på närboende.

Datum:  Torsdag 27 april 2023
Tid:  18:00-20:00
Presentation:  18:15-19:00
Öppet hus:  19:00-20:00
Plats:  Gränsgården i Fullsjön

Klockan 18:15-19:00 hålls en presentation. Därefter finns tid för frågor i “öppet hus” fram till kl 20:00. Anmälan senast 24 april till contact@storbrannkullen.se