H&M skriver elköpsavtal med Neoen och Alight för en ny storskalig svensk solpark

Under andra halvåret av 2023 kommer Neoen och Alight påbörja byggnationen av en solcellsanläggning i Hultsfred med en installerad effekt på minst 90 MW. Solparken ska förse H&M-gruppen med förnybar el och avtalet är ett viktigt steg för att minska koncernens koldioxidavtryck. Det är Sveriges hittills största PPA-avtal (Power Purchase Agreement) för solel.

Läs mer om projektet och elköpsavtalet under “Dokument”