Vad används ett storskaligt batteri till?

Har du någonsin undrat vad ett stort batteri används till? 

Neoen och Ausnet har gjort en video som beskriver storskaliga batteriers användningsområden och deras nyckelroll i energiomställningen.